TOS

TERMA PENGGUNAAN

SILA BACA! Home1.org MEMERLUKAN PERTIMBANGAN UNTUK DAN SEBAGAI SYARAT MEMBENARKAN ANDA MENGAKSES.

MEMBACA DAN MENERIMA SYARAT PENGGUNAAN DAN MEMBACA DAN MENERIMA PERUNTUKAN DASAR PRIVASI Home1.org DIPERLUKAN PERTIMBANGAN UNTUK Home1.org MEMBERI ANDA HAK UNTUK MENGUNJUNG, MEMBACA ATAU BERinteraksi DENGAN ITU.

SEMUA ORANG YANG MENYEDIAKAN AKSES KE SITUS INI KECUALI MEMBACA MEREKA DAN MENERIMA KETENTUAN PENGGUNAAN DAN POLISI PRIVASI.

DENGAN MELIHAT, MENGUNJUNGI, MENGGUNAKAN, ATAU BERinteraksi DENGAN Home1.org ATAU DENGAN APA-APA BANNER, POP-UP, ATAU IKLAN YANG BERKENAAN DI ATASNYA, ANDA BERSETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN DARIPADA PENGGUNAAN INI DASAR DAN DASAR PRIVASI Home1.org .

SEMUA ORANG DI BAWAH UMUR 18 TAHUN DIBERI AKSES KE Home1.org. JIKA ANDA DI BAWAH 18 TAHUN, TIDAK ADA UNTUK ANDA MENGUNJUNGI, MEMBACA, ATAU BERinteraksi DENGAN Home1.org ATAU KANDUNGANNYA DALAM SETIAP MANA. Home1.org PENGHASILAN DENIES KHUSUS KEPADA SETIAP INDIVIDU YANG DILAKSANAKAN OLEH AKTA PRIVASI ONLINE ANAK (COPA) 1998.

Home1.org MENYELAMATKAN HAK UNTUK MENGHASILKAN AKSES KEPADA SETIAP ORANG ATAU PANDANGAN UNTUK SETIAP ALASAN. DI BAWAH SYARAT DASAR PRIVASI, YANG ANDA MENERIMA SEBAGAI SYARAT UNTUK DILIHAT, Home1.org DIBENARKAN MENGUMPUL DAN MENYIMPAN DATA DAN MAKLUMAT UNTUK TUJUAN PENGECUALIAN DAN UNTUK BANYAK KEGUNAAN LAIN.

SYARAT-SYARAT PERJANJIAN PENGGUNAAN MUNGKIN BERUBAH DARI MASA HINGGA MASA. PENGUNJUNG MEMILIKI TUGAS AFFIRMATIF, SEBAGAI BAHAGIAN PERTIMBANGAN UNTUK KEBENARAN UNTUK MELIHAT Home1.org, UNTUK MENGEKALKAN MEREKA YANG DIBERIKAN PERUBAHAN.imej

PIHAK-PIHAK ATAS PERJANJIAN PERJANJIAN PENGGUNAAN

Pelawat, penonton, pengguna, pelanggan, ahli, sekutu, atau pelanggan, yang secara kolektif disebut di sini sebagai "Pelawat," adalah pihak dalam perjanjian ini. Laman web dan pemiliknya dan / atau pengendali adalah pihak dalam perjanjian ini, yang disebut sebagai "Laman Web".

PENGGUNAAN MAKLUMAT DARI LAMAN WEB INI

Kecuali anda telah menandatangani kontrak bertulis dengan laman web ini sebaliknya, pelawat, penonton, pelanggan, ahli, gabungan atau pelanggan tidak mempunyai hak untuk menggunakan maklumat ini dalam keadaan komersial atau awam; Mereka tidak mempunyai hak untuk menyiarkannya, menyalinnya, menyimpannya, mencetaknya, menjualnya, atau menyiarkan mana-mana bahagian kandungan laman web ini. Dengan melihat kandungan laman web ini, anda bersetuju dengan keadaan tontonan ini dan anda mengakui bahawa apa-apa penggunaan yang tidak sah adalah menyalahi undang-undang dan boleh menyebabkan anda dikenakan hukuman sivil atau jenayah. Sekali lagi, Pengunjung tidak mempunyai apa-apa hak untuk menggunakan kandungan, atau sebahagian daripadanya, termasuk pangkalan datanya, laman-laman yang tidak kelihatan, halaman-halaman yang berkaitan, kod asas, atau harta intelektual lain yang mungkin mengandungi laman web, untuk apa-apa sebab untuk penggunaan apa pun. Tiada apa-apa. Pelawat bersetuju untuk ganti rugi berjumlah AS $ 100,000 sebagai tambahan kepada kos dan ganti rugi sebenar kerana melanggar peruntukan ini. Pengunjung menjanjikan bahawa dia memahami bahawa menerima peruntukan ini adalah syarat untuk melihat dan melihat itu merupakan penerimaan.

PENGHARGAAN WEBSITE ATAU KANAN UNTUK MENGGUNAKAN, MENJUAL, KANDUNGAN KANDUNGAN WEBSITE INI

Laman web dan kandungannya dimiliki atau dilesenkan oleh laman web. Bahan yang terdapat di laman web mesti dianggap sebagai hak milik dan hak cipta. Pelawat tidak mempunyai hak sama sekali dalam kandungan tapak. Penggunaan kandungan laman web untuk apa-apa sebab adalah menyalahi undang-undang melainkan dilakukan dengan kontrak nyata atau izin dari laman web.

HYPERLINKING KE LAMAN, CO-BRANDING, "FRAMING" DAN RUJUKAN LAMAN YANG DILARANG

Kecuali diluluskan secara tegas oleh laman web, tidak ada yang boleh memautkan pautan laman web ini, atau bahagiannya, (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotaip, tanda dagang, jenama atau bahan berhak cipta) kepada mereka atas sebab apa pun. Selanjutnya, anda tidak dibenarkan merujuk url (alamat laman web) laman web ini di mana-mana media komersial atau bukan komersial tanpa izin nyata, dan anda juga tidak dibenarkan 'membingkai' laman web ini. Anda secara khusus bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk menghapus atau menyahaktifkan aktiviti tersebut dan bertanggungjawab atas segala kerosakan. Anda dengan ini bersetuju untuk ganti rugi berjumlah AS $ 100,000.00 ditambah kos dan ganti rugi sebenar kerana melanggar peruntukan ini.

PENAFIAN UNTUK KANDUNGAN LAMAN

Laman web ini menafikan sebarang tanggungjawab untuk ketepatan kandungan laman web ini. Pelawat menganggap semua risiko melihat, membaca, menggunakan, atau bergantung pada maklumat ini. Kecuali jika anda telah membentuk kontrak nyata sebaliknya dengan laman web, anda tidak berhak bergantung kepada apa-apa maklumat yang terkandung di sini sebagai tepat. Laman web ini tidak memberi jaminan sedemikian.

PENAFIAN UNTUK HARIAN YANG DISEBABKAN DENGAN KOMPUTER ATAU PERISIAN ANDA DENGAN INTERACTING DENGAN WEBSITE INI ATAU KANDUNGAN INI. PELAWAT MENGGUNAKAN SEMUA RISIKO VIRUS, BURUH, ATAU FAKTOR RASU LAIN.

Laman web itu tidak bertanggungjawab untuk kerosakan pada komputer atau perisian pelawat atau mana-mana orang pengunjung kemudian berkomunikasi dengan dari merosakkan kod atau data yang secara tidak sengaja disampaikan kepada komputer pelawat. Sekali lagi, pandangan pelawat dan berinteraksi dengan laman web ini, atau sepanduk atau pop timbul atau iklan yang dipaparkan di atasnya, atas risikonya sendiri.

PENAFIAN UNTUK HARIAN YANG DISEDIAKAN OLEH MUAT TURUN

Pelawat memuat turun maklumat dari laman web ini dengan risiko ini sendiri. Laman web tidak memberikan jaminan bahawa muat turun bebas daripada merosakkan kod komputer, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan worm.

HAD LIABILITI

Dengan melihat, menggunakan atau berinteraksi dalam apa-apa cara dengan laman web ini, termasuk sepanduk, iklan, atau pop-up, muat turun, dan sebagai syarat laman web untuk membolehkan pemaparan beliau yang sah, Pelawat selama-lamanya mengetepikan semua hak untuk tuntutan kerosakan mana-mana Dan semua perihal berdasarkan faktor penyebab yang menyebabkan kemudaratan yang mungkin, tidak kira betapa hebatnya atau meluas, sama ada fizikal atau emosi, yang dapat dilihat atau tidak dapat dijangka, sama ada secara peribadi atau perniagaan.

PERLINDUNGAN

Pengunjung bersetuju bahawa sekiranya ia menyebabkan kerosakan, yang diperlukan oleh Laman Web untuk membayar, Pelawat sebagai syarat melihat, berjanji untuk membayar balik Laman Web untuk semua.

PENYERAHAN

Pelawat bersetuju sebagai syarat melihat, bahawa setiap komunikasi antara Pelawat dan Laman Web dianggap sebagai penyerahan. Semua penyerahan, termasuk bahagiannya, grafik yang terkandung di dalamnya, atau mana-mana kandungan penyerahan, akan menjadi hak milik eksklusif Laman Web dan boleh digunakan, tanpa izin lebih lanjut, untuk penggunaan komersial tanpa pertimbangan tambahan dalam bentuk apa pun. Pelawat bersetuju untuk hanya menyampaikan maklumat tersebut ke Laman Web, yang ingin selama-lamanya membenarkan Laman web menggunakan dengan cara apa sahaja yang difikirkannya sesuai. "Penyerahan" juga merupakan ketentuan dari Dasar Privasi.

NOTIS

Tiada apa-apa notis tambahan apa-apa untuk apa-apa sebab adalah kerana Pelawat dan Pelawat secara nyata memberi pemahaman bahawa hak untuk notis diketepikan sebagai syarat kebenaran untuk melihat atau berinteraksi dengan laman web tersebut.

PERJANJIAN

Sebagai sebahagian daripada pertimbangan yang diperlukan oleh Laman Web untuk melihat, menggunakan atau berinteraksi dengan laman web ini, Pelawat bersetuju untuk menggunakan timbang tara yang mengikat untuk sebarang tuntutan, pertikaian, atau kontroversi (“TUNTUTAN”) dalam bentuk apa pun (sama ada dalam kontrak, penyalahgunaan atau sebaliknya) timbul daripada atau berkaitan dengan pembelian ini, produk ini, termasuk masalah permintaan, masalah privasi, dan masalah syarat penggunaan.

Timbangtara hendaklah dijalankan menurut kaedah-kaedah Persatuan Timbang Tara Amerika yang berkuat kuasa pada tarikh suatu pertikaian dikemukakan kepada Persatuan Timbang Tara Amerika. Maklumat mengenai Persatuan Timbang Tara Amerika, peraturannya dan bentuknya boleh didapati dari Persatuan Timbang Tara Amerika, 335 Madison Avenue, 10 Lantai, New York, New York, 10017-4605. Pendengaran akan berlaku di bandar atau daerah Penjual.

Dalam kes tidak, penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan berhak untuk pergi ke mahkamah atau mengadakan perbicaraan juri. Penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan tidak akan mempunyai hak untuk terlibat dalam penemuan pra-percubaan kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam peraturan; Anda tidak akan berhak untuk mengambil bahagian sebagai wakil atau ahli mana-mana golongan penuntut yang berkaitan dengan sebarang tuntutan tertakluk kepada timbang tara; Keputusan penimbang tara akan menjadi muktamad dan mengikat hak-hak rayuan terhad.

Pihak yang berlaku akan dibayar balik oleh pihak lain untuk sebarang dan semua kos yang berkaitan dengan arbitrasi pertikaian, termasuk yuran peguam, yuran koleksi, yuran penyiasatan, perbelanjaan perjalanan.

BIDANG KUASA DAN VENUE

Jika apa-apa perkara mengenai pembelian ini hendaklah dibawa ke hadapan mahkamah undang-undang, sebelum atau selepas timbang tara, Penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa bidang kuasa tunggal dan yang sepatutnya menjadi negeri dan bandar yang diisytiharkan dalam maklumat hubungan Daripada pemilik web melainkan dinyatakan sebaliknya di sini. Sekiranya litigasi berada di mahkamah persekutuan, mahkamah yang sepatutnya adalah mahkamah persekutuan terdekat ke alamat Penjual.

PERUNDANGAN BERKAITAN

Penonton, pelawat, ahli, pelanggan atau pelanggan bersetuju bahawa undang-undang yang diguna pakai hendaklah, dalam semua kes, menjadi keadaan Penjual.

All Rights Reserved.

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *